Click to order
ONLINE TOERNOOI
Total: 
Je speelt vanuit huis online mee! Na het inschrijven ontvang je een discord link in je mail. In de Discord staan alle regels en daarin wordt de custom key gedeeld. Kijk ook mee via www.twitch.tv/stichtingepicyouth
Aantal spelers
Voor- en achternaam speler 1
Online naam speler 1
E-Mail adres speler 1
Telefoonnummer Speler 1
Postcode & huisnummer speler 1
Geboortedatum speler 1
 
Tweede speler toevoegen (optional) 
Voor- en achternaam speler 2
Online naam speler 2
Email speler 2
Telefoonnummer speler 2
Postcode & Huisnummer
Geboortedatum speler 2
Let op! Speler 1 moet de discordlink doorsturen naar zijn duo!
ACTIVITEITEN
Wij willen jongeren ondersteunen in het begrijpen van de digitale wereld, het enorme potentieel laten ontdekken, hen handvaten aanreiken om de risico’s en valkuilen te beheersen en hen simpelweg een hoop plezier bezorgen.
Stichting Epic Youth voorziet in de online dimensie van het jongerenwerk.
Onze activiteiten zijn verdeeld in 5 Pijlers
Game evenementen
Door het organiseren van game evenementen zijn wij erin geslaagd het deel van de jongeren te bereiken die niet het jongerencentrum bezoeken of het sportveld betreden.
Talentontwikkeling
Jongeren worden betrokken bij alle activiteiten van het organiseren en uitvoeren van game evenementen en hierdoor empowered.
Veilig Online
Veel jongeren zijn reeds in aanraking gekomen met de valkuilen van de digitale wereld, zoals cyberpesten, sexting, grooming, exposing, catfishing en afpersing.
Opleiding en Carrière
Door de verschillende achtergronden en kennisen hebben de jongerenwerkers en bestuur van Epic Youth een groot netwerk opgebouwd binnen organisaties in de publieke en private sector.
Online Helpdesk
Doordat wij werken met jongerenwerkers, hebben de jongeren de mogelijkheid direct in contact te treden met iemand die hun vragen en problemen begrijpt en in perspectief kan plaatsen.
1
2
3
4
5
Game evenementen

Door het organiseren van game evenementen zijn wij erin geslaagd het deel van de jongeren te bereiken die niet het jongerencentrum bezoeken of het sportveld betreden. Veel kwetsbare jongeren worden door het traditionele jongerenwerk niet bereikt, omdat zij fysiek niet de aandacht of hulp vragen.


De participatiedrempel is online niet aanwezig. Jongeren kunnen deelnemen vanuit de geborgenheid van hun eigen woon- en slaapkamer of die van vrienden en daar de speellocatie betreden, zowel als speler en toeschouwer. Hierdoor participeren ook kwetsbare jongeren die lastig worden bereikt door traditioneel jongerenwerk. Jongeren die niet snel een sportveld of jeugdcentrum betreden, maar zich wel op hun gemak voelen in een digitale omgeving. Bovendien is gamen populair bij alle groepen jongeren in Nederland, waardoor het deelnemersveld zeer divers is. Jongens en meisjes spelen samen, in tegenstelling tot de gescheiden deelnemersvelden in de meeste sporten.


De jongeren kunnen zich aanmelden onder hun digitale identiteit en kunnen deelnemen als kijker, speler of participeren in de organisatie van het evenement. De evenementen zullen gespeeld worden met een door hen te kiezen spel (momenteel meestal FIFA of Fortnite). Jongeren worden verantwoordelijk gemaakt en ondersteund in het opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten gericht op het organiseren en uitvoeren van het evenement. 


Promotionele activiteiten voor het evenement, het verwerken van de inschrijvingen, het opstellen van draaiboeken en wedstrijdschema’s, de wedstrijdleiding, het aanleggen en beheren van de technische infrastructuur, het becommentariëren van het evenement, het beheren van de streams, de nabespreking en de prijsuitreiking. Het doel is alle rollen door jongeren te laten uitvoeren, met begeleiding van jongerenwerkers die reeds ervaring hebben opgedaan met het succesvol uitvoeren van game evenementen in deze doelgroep.


Samenwerkingspartners worden betrokken om tot waardevolle samenwerkingen te komen voor het realiseren van de gezamenlijke doelen

Talentontwikkeling

Jongeren worden betrokken bij alle activiteiten van het organiseren en uitvoeren van game evenementen en hierdoor empowered. Vaak wordt hierdoor hun interesse voor grafische vormgeving, het produceren van live uitzendingen, IT infrastructuur en beheer, marketing, vloggen, presenteren en acteren gewekt.


Dit enthousiasme bij jongeren willen we verder aanjagen door hen online cursussen te bieden en hen verder te bekwamen in de ontdekte talenten. Onze jongerenwerkers hebben ervaring met het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Zij spreken de juiste taal en weten kennis en kunde op voor jongeren begrijpelijke en behapbare manier te presenteren.


Geen ellenlange papieren handleidingen, maar korte visueel ingestelde video trainingen met praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden hen de kanalen aangereikt om zelf op zoek te gaan naar verdieping van hun kennis via de schatten aan online materiaal.

Veilig Online

Veel jongeren zijn reeds in aanraking gekomen met de valkuilen van de digitale wereld, zoals cyberpesten, sexting, grooming, exposing, catfishing en afpersing. Vaak bezitten zij echter niet de handvaten om met deze gevaren om te gaan of het überhaupt als dusdanig te herkennen.


Aangezien hun online gedrag zich vaak buiten het bereik van ouders en familie afspeelt, zijn ouders en hulpverleners vaak te laat. Door middel van het maken van video’s over dergelijke thema’s leren zij deze gevaren herkennen en te handelen om de gevaren tijdig te vermijden.


Doordat jongeren deze video’s zelf leren produceren en erin acteren, gefilmd in hun eigen stad en omgeving, worden de situaties herkenbaar voor henzelf. Hierdoor wordt de relateerbaarheid sterk vergroot. Alle jongeren kunnen meedoen en onderwerpen bespreken en aankaarten die zij belangrijk vinden. Deze video’s zijn ook van harte aan te bevelen voor hun ouders.

Opleiding en Carrière

Door de verschillende achtergronden, kennis en werkervaring hebben de jongerenwerkers en bestuur van Epic Youth een groot netwerk opgebouwd binnen organisaties in de publieke en private sector.


Jongeren ontdekken en ontwikkelen talenten en vaardigheden die van pas zullen komen in hun werkzame leven. Via e-learning stellen we jongeren in staat officiële certificaten te behalen die hun kansen op de arbeidsmarkt enorm vergroot. Daarnaast ondersteunen we hen bij het opstellen en verbeteren van hun CV’s, op basis van de kennis van specialisten in de werving en selectie.


Wij brengen hen in contact met bedrijven die hard op zoek zijn naar jongeren die online onderlegd zijn en zich verder willen bekwamen in programmeren, grafisch design, IT infrastructuur aanleg en beheer etc.

Online Helpdesk

Doordat wij werken met jongerenwerkers met verschillende culturele achtergronden, hebben de jongeren de mogelijkheid direct in contact te treden met iemand die hun vragen en problemen begrijpt en in perspectief kan plaatsen.


Onze jongerenwerkers hebben vaak voor dezelfde vragen en uitdagingen gestaan. Op deze manier kunnen zij passend advies en antwoord bieden, of indien nodig, hen in contact brengen met de juiste instanties. Jongeren hoeven niet de drempel over van een jongerencentrum of de enige beschikbare jongerenwerker vragen, maar kunnen direct met een jongerenwerker naar keuze schakelen.


Logischerwijs bespreken jonge meiden puberale zaken toch liever met andere meiden. Via onze site kunnen zij in contact treden met de jongerenwerker naar hun keuze en zelfs anoniem blijven. Hierdoor bereiken wij een verborgen groep kwetsbare jongeren.

Bekijk hier ons overzicht van aankomende activiteiten!
De online wereld is in de digitale samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Het grootste gedeelte van de jongeren besteedt meer dan 3 uur per dag aan hun smartphone en voor een deel van de jongeren is dat zelfs 6 uur. 32% van de jongeren geeft aan continue online contact te hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (2019). Gedurende de periode van lockdown en de verminderde sociale activiteiten als gevolg van de COVID-19 crisis is dit verder toegenomen.
Deze ontwikkelingen brengen kansen en risico’s voor jongeren met zich mee. De vindplaats van jongeren verandert van voornamelijk de straat, naar digitaal. Het verandert ook de manier waarop jongeren sport en spel beleven. Dit verandert ook de communicatie en werkrelatie met jongeren en de manier waarop jongeren beïnvloed en begeleid kunnen worden door jongerenwerkers. Aansluiten bij hun online leefwereld is daarom essentieel om jongeren te blijven bereiken en te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid.
EPIC YOUTH
Epic Youth is toonaangevend in het organiseren van game evenementen en andere digitale activiteiten om in deze behoefte te voorzien. In nauwe samenwerking met onze doelgroep worden de evenementen georganiseerd en uitgevoerd, waarbij jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor het invullen van vrijwel alle taken, hierbij ondersteund door ervaren professionals.

Kijk voor meer informatie op deze pagina en leer ons team kennen, onze activiteiten en onze doelen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons via het formulier op deze website of via onze social media kanalen. Hopelijk zien we je terug bij één van onze evenementen!